సాదూరామ్ కండ్ల దవాఖానలో లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్


సాధురాం కండ్ల దవాఖానలో లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్  ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా సలహాదారు డా.ఎం.లక్ష్మయ్య గారు.


కామెంట్‌లు