శ్రీ అల్లం నారాయణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీ అల్లం నారాయణ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షుడు గంజి స్వరాజ్యబాబు ప్రధానకార్యదర్శి నిజాం వెంకటేశం ఆర్థిక కార్యదర్శి చింత బాలయ్య  మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ ఎడిటర్ నూకా యాదగిరి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నారు.


కామెంట్‌లు