న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లో 185 ఉద్యోగాలు


న్యూక్లీర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ లో సుమారు 185 ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తులు కొరబడు చున్నవి. ఈ క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి వివరాలు తెలుసుకుని ఆన్లైన్లో అప్లై చేయగలరు.


న్యూక్లీర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్ లో ఉద్యోగాలు


కామెంట్‌లు