వరుడు కావలెను


పేరు : స్నిగ్ద సాత్విక - వయసు: 21 సం.- డి.ఓ.బి :6.1.1998 @ 11.55రా. - పి.ఓ.బి :నక్షత్రం : రేవతి ( 4 పాదం) రాశి : మీనం - ఎత్తు : 5-2" - రంగు : ఫెయిర్ -చదువు : బి.టెక్ - వృత్తి : సాఫ్టువెర్ ఇంజినీర్, హెక్సావేర్ టెక్నాలజిస్, చెన్నై - ఫోన్ : 9885524673 /9110708660 - అడ్రస్: 2-373-B, కోపరేటివ్ సొసైటీ కాలనీ, మదనపల్లె - 517325


కామెంట్‌లు