వధువు కావలెను

 


 పేరు: రవి హృదయ్ నారాయణం - DOB: 25-9-1992 @ 8.10am - ఎత్తు: 5.10 "- 
రాశి: సింహారాశి - గోత్రములు: 1.పునగశిల 2. గణశిల - విద్య: MS.,(Indl.Engg)US -
ఉద్యోగము :: క్వాలిటి అస్స్యూరెన్ఫ్స్ లీడర్ @ ఎ.ప్.ఎస్ ప్లాస్టిక్స్, హ్యూస్టన్ -
Ph: 9848106009/9705532797 - చిరునామా: నారాయణ వెంకన్న ఏజెన్సీలు, వైజాగ్ -530020 -
ప్రిఫరెన్స్ : మంచి కుటుంబం నుండి పనిచేసే అమ్మాయి

 


కామెంట్‌లు