ప్రపంచ వృధ్ధుల దినోత్సవం - రాజేశం గారికి సన్మానం


ప్రపంచ వృద్దుల దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కమిటీ సభ్యుడు రాజేశం గారిని సంయుక్త కలెక్టర్, ఎం.ఎల్.సి సుధ మరియు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గారలు స్థానిక ఆడిటోరియం లో సన్మానించారు.


కామెంట్‌లు