విపనగండ్ల కబడ్డి విజేతలకు బహుమతి అందజేత


అవోపా విపనగండ్ల ఆధ్వర్యంలో   దసరా పండుగ రోజు కబడ్డి పోటీలు నిర్వహించారు. ఆ పోటీలో గెలుపొందిన జట్టుకు అవోపా విపనగండ్ల అధ్యక్షుడు సుబ్రమణ్యం రు.1000 ల బహుమతి అందజేశారు. 


కామెంట్‌లు