పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

అవోపా హైదరాబాదు పూర్వాధ్యక్షులు సి.ఏ శ్రీ బిగినేపల్లి చక్రపాణిగారు తన పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్బంలో వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బుల్లెటిన్ సంపాదక వర్గము శుభాకాంక్షలు తెలియ జేయు చున్నవి.కామెంట్‌లు