పెళ్ళిరోజు శుభాకాంక్షలు

 

శ్రీ వాసా పాండురంగయ్య దంపతులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మఱియు ఆవోప న్యూస్ బులెటిన్ తేలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు