పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు


ఈ రోజు పెళ్లి రోజు వేడుకలు జరుపు కుంటున్న ఇమ్మడి రమేశ్ వారి సతీమణి గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ వివాహ దిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుచున్నవి. 


 


కామెంట్‌లు