అవోపా జగిత్యాల అధ్యక్షుడు పబ్బా శ్రీనివాస్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


అవోపా జగిత్యాల అధ్యక్షుడు శ్రీ పబ్బా శ్రీనివాస్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నవి.


కామెంట్‌లు