జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


తేదీ 8.11.2019 రోజున జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్న బ్యాంక్మెన్ చాపుటర్ అవోపా అధ్యక్షుడు శ్రీ. పి.వి.రమణయ్య గారికి తెలంగాణ రాష్ర్ట అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ సంపాదక వర్గము అభినందనలు తెలుపు చున్నవి. 


కామెంట్‌లు