కరీంనగర్ జిల్లా అవోపా గాంధీ జయంతి వేడుకలు

 కరీంనగర్ జిల్లా అవోపా  వారు తేదీ 2.10.2019 రోజున గాంధీ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా గాంధీజీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి గాంధీజీ సేవలను కొనియాడారు. కామెంట్‌లు