వరుడు కావలెను

పేరు : వజ్రాల సింధూర - డి.ఓ.బి : 10.10.1990 @11.55 రా. - పి.ఓ.బి :వనపర్తి - నక్షత్రం : అనురాధ ( 3 పాదం) రాశి : మిథునం - గోత్రములు : 1. పెండ్లికుల 2. మిధునకుల - ఎత్తు : 5-3" - రంగు : ఫెయిర్ - చదువు : ఎం.టెక్ - వృత్తి : (సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ ) - ఫోన్ : 9492991162 - అడ్రస్: వనపర్తి మా.ఐ.డి :T3897227కామెంట్‌లు