బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు


తెలుగు మహిళా అవొపన్లకు మరియు తెలుగు అడపడచులందరికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షుడు వారి కార్యవర్గము మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ సంపాదక వర్గము బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నవి


 


కామెంట్‌లు