వరుడు కావలెను

 పేరు : రాజా వైష్ణవి - వయసు: 24 సం. - డి.ఓ.బి : 27.07.1995 @9.20ఉ-    పి.ఓ.బి:అనంతపూర్ - నక్షత్రం : పుష్యమి ( 1 పాదం) రాశి : కర్కాటక గోత్రములు : 1. బలిశెట్ల 2. ఎలిశెట్ల -ఎత్తు : 5-5" -           రంగు : తెలుపు - చదువు : ఎం.ఎస్ (కంప్యూటర్స్) వృత్తి : సాఫ్టువెర్ ఇంజినీర్ - ఫోన్ : 9949381789 / 040-29805709 - అడ్రస్: ఫ్లాట్ నం 109 ఏ బ్లాక్, గ్రీన్ గ్రెస్ అపార్ట్మెంట్స్, ఖాజాగూడ, చిత్రపురి కాలనీ, హైదరాబాద్ - 500014


కామెంట్‌లు