జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా సంయుక్త కార్యదర్శి శ్రీ బల్లు చంద్రప్రకాశ్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ సంపాదక వర్గము జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నవి. కామెంట్‌లు